Thứ 3, 21/03/2023, 08:09[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả hoạt động ngành tài nguyên và môi trường

Năm 2022, vượt qua những khó khăn, ngành tài nguyên và môi trường Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự phát triển chung của...

20.12.2022 | 07:58 AM