Thứ 7, 25/03/2023, 17:21[GMT+7]

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực rất nhân văn, nhưng vẫn đủ răn đe, ngăn ngừa là chính

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhưng vẫn đủ răn đe, giáo dục, ngăn ngừa là chính, song nếu...

12.01.2023 | 17:52 PM