Thứ 2, 20/03/2023, 16:26[GMT+7]

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội khóa XV chiều nay (18/1) tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 3 tại Hà Nội để quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thực hiện...

18.01.2023 | 20:41 PM

Quốc hội khóa IX (1992 - 1997)

Quốc hội khóa IX được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1992, trong đó Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng...

13.04.2021 | 08:33 AM