Chủ nhật, 14/07/2024, 17:19[GMT+7]

Kỳ họp thứ 7: Quốc hội thảo luận về các dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp

Sáng 25/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội làm việc ở hội trường.

25.06.2024 | 16:02 PM

Quốc hội thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng ngày 8/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo và...

08.06.2024 | 16:49 PM

Quốc hội thảo luận về các nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Quốc hội thảo luận ở hội trường...

07.06.2024 | 15:56 PM

Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 02/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội...

02.11.2023 | 15:32 PM

Quốc hội thảo luận về các dự án luật

Sáng ngày 10/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội thuộc các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Hà Giang, Đồng Tháp...

10.06.2023 | 17:37 PM

Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng ngày 5/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo...

05.06.2023 | 16:46 PM

Quốc hội thảo luận về một số nội dung của Kỳ họp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, sáng ngày 7/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo...

07.01.2023 | 19:13 PM

Quốc hội thảo luận về các dự án Luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 11/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch điện...

11.11.2022 | 16:07 PM

Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội dành cả ngày 8/11...

08.11.2022 | 19:01 PM

Quốc hội thảo luận về một số dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 7/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường đối với 2 dự thảo nghị quyết về “Thí điểm một...

08.11.2022 | 02:14 AM

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 27/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch...

27.10.2022 | 15:55 PM

Quốc hội thảo luận về các dự thảo luật, nghị quyết

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, sáng ngày 26/10, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về: Dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử...

26.10.2022 | 16:11 PM

Quốc hội thảo luận về các dự án Luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp thảo luận ở...

25.10.2022 | 19:40 PM

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 24/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh...

24.10.2022 | 21:34 PM

Quốc hội thảo luận về một số dự án công trình trọng điểm quốc gia

Sáng 6/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm quốc gia gồm...

06.06.2022 | 16:57 PM