Thứ 2, 20/05/2024, 20:15[GMT+7]

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh có nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục...

18.05.2024 | 08:25 AM

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo

Với khát vọng vươn lên, cống hiến cho cộng đồng và sự đồng hành giúp sức của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo và thành...

29.03.2024 | 17:26 PM

Anh Dựng đam mê nghiên cứu, sáng tạo

Tiết kiệm nhân công lao động, giảm đáng kể tỷ lệ hao hụt thức ăn do rơi vãi, gà phát triển đồng đều... là những hiệu quả của chiếc máy cho gà ăn tự động...

15.03.2024 | 08:05 AM

Công đoàn Thái Bình: Tích cực đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động công đoàn nhằm đem...

14.02.2024 | 10:20 AM

Những tấm gương nhà giáo tự học và sáng tạo

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh không ngừng, phát triển. Thành quả này trước hết thuộc về đội ngũ những nhà giáo luôn gương mẫu...

12.02.2024 | 09:42 AM

Triển lãm Sáng tạo và Phát minh: Trí tuệ Việt tỏa sáng ở Hong Kong

Tiến sỹ Thi Quốc Huy cho biết nhiều kỹ thuật mới trong chế tạo và biến tính vật liệu 2D đã được nhóm nghiên cứu phát triển thành công nhằm phục vụ cho các...

17.12.2023 | 15:52 PM

Thành phố: Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, mang lại kết quả đáng ghi nhận. Chất lương...

30.11.2023 | 10:09 AM

Hội Chuyên gia Việt-Nhật thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Hội Chuyên gia Việt Nam-Nhật Bản đã ra mắt tại Fukuoka ngày 15/11. Đây là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các chuyên gia hai nước tham gia hoạt động khoa...

27.11.2023 | 15:24 PM

Thành phố: Dẫn đầu DDCI bằng sự sáng tạo và đổi mới

Năm 2023, với 8/9 chỉ số dẫn đầu, thành phố Thái Bình tiếp tục xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

13.11.2023 | 09:55 AM

'Quy Nhơn sẽ là đô thị khoa học, sáng tạo'

Ngoài du lịch, Quy Nhơn đang trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhờ định hướng trở thành "thành phố khoa học công nghệ" trong tương...

13.11.2023 | 09:53 AM

Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới - Chủ động, sáng tạo, tự tin tỏa sáng

Cùng với sự phát triển của đất nước và việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, phụ nữ ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực của...

20.10.2023 | 10:10 AM

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách...

13.10.2023 | 16:23 PM

Cởi “nút thắt” cho cán bộ năng động, sáng tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu...

07.10.2023 | 09:34 AM

Công tác tuyên giáo chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tạo sự thống...

01.08.2023 | 10:29 AM