Thứ 3, 18/06/2024, 04:06[GMT+7]

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 được trình lên Quốc hội phê chuẩn, với tổng số thu cân đối...

24.05.2023 | 14:18 PM

Công bố Nghị quyết của Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/10, Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn.

29.10.2022 | 08:47 AM

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước...

13.04.2021 | 08:17 AM

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 07/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số ủy...

01.01.1970 | 08:00 AM

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 06/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Miễn nhiệm 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước

Các đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư...

06.04.2021 | 17:14 PM