Thứ 5, 22/02/2024, 04:30[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt trên 17.545 tỷ đồng

Sáng ngày 21/9, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

21.09.2023 | 16:14 PM

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng tăng 2,4% so với cùng kỳ

9 tháng năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà đạt trên 12.500tỷ đồng, đạt 61,73% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.

07.10.2020 | 08:13 AM