Thứ 2, 20/05/2024, 20:21[GMT+7]

Hà Nội phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Ngày 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn...

10.03.2024 | 13:32 PM

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ tám khóa 16, (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành...

23.07.2022 | 14:23 PM

Hà Nội: Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021 - 2025, Thành ủy Hà Nội đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình...

28.04.2021 | 09:55 AM