Thứ 3, 23/07/2024, 19:32[GMT+7]

Thông cáo báo chí số 25, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 24/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa...

25.06.2024 | 08:58 AM

Thông cáo báo chí số 19 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ bảy, ngày 8/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười bảy của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

09.06.2024 | 07:08 AM

Thông cáo báo chí số 12 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 31/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

01.06.2024 | 09:57 AM

Thông cáo báo chí số 10 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, ngày 29/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ chín của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

29.05.2024 | 21:22 PM

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc tại Hội trường vào sáng 18/5.

18.05.2024 | 18:34 PM

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 27/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...

28.11.2023 | 08:15 AM

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 22/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 18 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...

23.11.2023 | 02:45 AM

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 20/11/2023, Quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của Đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ 16 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc...

21.11.2023 | 07:59 AM

Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 8/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...

08.11.2023 | 21:37 PM

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 7/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

08.11.2023 | 17:24 PM

Sáng mai 23/10, khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 23/10/2023, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa...

22.10.2023 | 15:50 PM

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

08.10.2023 | 19:21 PM

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ năm.

06.10.2023 | 20:55 PM

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 12 và 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,...

13.07.2023 | 20:58 PM

Thông cáo báo chí chung Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh...

30.06.2023 | 07:57 AM