Thứ 6, 31/05/2024, 02:20[GMT+7]

Ngành giáo dục: Nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến

Những năm qua, ngành giáo dục đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động theo hướng toàn diện, thực chất. Từ phong...

16.05.2024 | 08:50 AM

MTTQ huyện Kiến Xương: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Kiến Xương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận...

12.05.2024 | 15:40 PM

Hưng Hà: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ngay từ...

22.03.2024 | 11:25 AM

Thành phố: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Chiều ngày 11/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đến dự có...

11.03.2024 | 18:14 PM

Vũ Thư: Hơn 750 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng

Sáng ngày 24/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Các đồng...

25.01.2024 | 09:29 AM

Thái Thụy: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Chiều ngày 19/1, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Tới...

19.01.2024 | 19:11 PM

Tiền Hải: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Sáng ngày 18/1, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

18.01.2024 | 17:03 PM

Quỳnh Phụ: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Sáng ngày 17/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đồng...

17.01.2024 | 16:09 PM

Kiến Xương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Sáng ngày 16/1, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.

16.01.2024 | 17:20 PM

Học Bác để tốt hơn mỗi ngày

Học và làm theo Bác, thời gian qua, tuổi trẻ Vũ Thư không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, phát huy tinh thần xung kích đi...

30.11.2023 | 09:24 AM

Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 8/6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -...

08.06.2023 | 19:31 PM

Kiến Xương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Sáng ngày 5/1, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự hội nghị có các đồng...

05.01.2023 | 16:33 PM

Đông Hưng: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sáng ngày 20/1, UBND huyện Đông Hưng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

20.01.2022 | 20:55 PM

Kiến Xương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sáng ngày 20/1, huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.

20.01.2022 | 20:56 PM

Hưng Hà: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Chiều ngày 17/1, huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

17.01.2022 | 21:13 PM