Thứ 7, 23/09/2023, 14:49[GMT+7]

Ngày làm việc thứ sáu Đại hội XIII của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ sáu. Đại hội làm việc tại hội trường tiếp tục xem xét, quyết định...

30.01.2021 | 09:38 AM