Thứ 6, 19/04/2024, 01:27[GMT+7]

Tiền Hải: Sản lượng đánh bắt thủy hải sản đạt 27.158 tấn

Theo báo cáo của UBND huyện Tiền Hải, năm 2023 giá trị đánh bắt thủy hải sản đạt 27.158 tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ 2022. Số phương tiện khai thác nghề...

27.12.2023 | 15:39 PM

Tiền Hải: Tập trung xử lý sự cố sạt lở đê biển số 6 theo phương châm 4 tại chỗ

Đêm 21/6 và rạng sáng 22/6, kè Đông Minh (Tiền Hải) đoạn từ K21 + 100 đến K21 + 200 đê biển số 6 có diễn biến sạt lở, cao trình đỉnh cung sạt lở là...

23.06.2023 | 18:06 PM

Tiền Hải: Thu hút 2.634 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghiệp

6 tháng đầu năm huyện Tiền Hải đã thu hút được 2.634 tỷ đồng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.

22.06.2023 | 17:46 PM

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải: Phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Chiều ngày 10/5, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; khen...

10.05.2023 | 19:57 PM