Thứ 2, 25/09/2023, 19:20[GMT+7]

Tiểu sử của bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử của bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, ứng...

19.05.2021 | 20:27 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Đinh Thị Thùy Dung, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính - Kinh tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Đinh Thị Thùy Dung, Viên chức phòng Tổ chức hành chính kinh tế, Phòng Tổ chức - Hành chính - Kinh tế, Liên minh Hợp...

19.05.2021 | 14:21 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND...

19.05.2021 | 20:28 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

19.05.2021 | 14:19 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Thế Chúc, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Thế Chúc, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND...

19.05.2021 | 20:27 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Đặng Thị Kim Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Đặng Thị Kim Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII,...

19.05.2021 | 20:30 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Huyền, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Hưng Hà, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Huyền, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Hưng Hà, ứng cử đại biểu HĐND...

19.05.2021 | 14:19 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Thái Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử đại biểu HĐND...

19.05.2021 | 14:17 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà, ứng cử đại...

19.05.2021 | 19:45 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Lê Văn Khoa, Quản lý doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty...

19.05.2021 | 21:11 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Trần Văn Toản, Bí thư chi bộ cơ quan, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác...

19.05.2021 | 14:16 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Vũ Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Vũ Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

19.05.2021 | 20:27 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

19.05.2021 | 20:49 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hưng Hà, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Hưng...

19.05.2021 | 14:15 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

19.05.2021 | 20:48 PM