Thứ 5, 23/03/2023, 09:05[GMT+7]

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III

Ngày 12/12, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông toàn...

12.12.2022 | 17:12 PM

Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Để chuẩn bị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

06.04.2021 | 14:12 PM

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2357-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông...

02.08.2020 | 15:23 PM

Công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để xin ý kiến góp ý rộng rãi.

21.05.2020 | 08:18 AM