Thứ 3, 23/07/2024, 21:27[GMT+7]

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, giai đoạn 2021 - 2023”, Trung tâm Khuyến công và Tư...

21.12.2023 | 15:06 PM

Chuyển đổi năng lượng xanh để phát triển

Nhằm giúp doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động khắc phục những khó khăn trong quá trình sản xuất, Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển...

05.06.2023 | 15:33 PM

Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện

Nhằm trang bị thêm kiến thức, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nghiệp vụ về công tác an toàn điện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh,...

22.04.2023 | 21:36 PM

Đào tạo quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Sáng ngày 23/8, Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Bộ Công Thương, Trung tâm Giải pháp năng lượng, Công...

23.08.2022 | 15:11 PM