Thứ 4, 22/05/2024, 16:16[GMT+7]

Vũ Lăng: Hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn

Được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người dân, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải đã trở...

15.07.2023 | 08:47 AM

Vũ Lăng: Phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2014, Vũ Lăng (Tiền Hải) được công nhận xã nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tiếp tục củng cố,...

25.04.2023 | 09:26 AM

Vũ Lăng: Xã hội hóa 5,5 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã

Sáng ngày 13/7, UBND xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải tổ chức tiếp nhận, bàn giao công trình Trạm Y tế xã do con em xa quê tài trợ.

13.07.2022 | 17:37 PM