Thứ 5, 01/06/2023, 20:17[GMT+7]

Đông Hưng: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đông Hưng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng...

02.03.2023 | 08:29 AM

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động...

02.02.2023 | 09:38 AM