Thứ 2, 27/05/2024, 11:49[GMT+7]

Kiến Xương: Phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi

Nuôi thủy sản trong ao bán nổi là phương pháp nuôi mới, không cần đào ao, chỉ cần tạo dựng bờ trên mặt ruộng. Phương pháp này đang được một số nông dân...

20.04.2023 | 08:43 AM

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi

Sáng ngày 30/12, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi trên địa bàn...

30.12.2021 | 15:25 PM