Thứ 4, 29/05/2024, 02:40[GMT+7]

Meta và Microsoft muốn EU từ chối App Store mới

Các công ty công nghệ lớn như Meta, Microsoft cho rằng Apple không tuân thủ đạo luật của EU và hy vọng châu Âu từ chối kế hoạch App Store mới.

24.02.2024 | 23:10 PM