Thứ 4, 19/06/2024, 21:39[GMT+7]

Tổng Bí thư Trần Phú và những bài học quý báu cho hôm nay

Là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng lúc 26 tuổi, hy sinh ở tuổi 27, đồng chí Trần Phú để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau nhiều bài học sáng giá.

01.05.2024 | 16:49 PM