Thứ 2, 25/09/2023, 21:25[GMT+7]

Bài toán nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long

Nguyên nhân thiếu nước sản xuất và sinh hoạt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là do biến đổi khí hậu và nguồn nước dòng Mê Công chảy về hạ nguồn kém, điều...

23.03.2020 | 09:00 AM