Thứ 5, 20/06/2024, 11:51[GMT+7]

Anh hùng Lao động, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch: Nhà khoa học của nhân dân, vì nhân dân

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, người có công phát triển nền y học Việt Nam hiện đại. Ông là người thầy...

07.05.2024 | 14:35 PM