Thứ 2, 27/05/2024, 09:31[GMT+7]

Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan - người đặt nền móng cho chuyên ngành truyền nhiễm Việt Nam

Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan là người đặt nền móng cho chuyên ngành truyền nhiễm Việt Nam. Với hơn 40 năm cống hiến, giáo sư là người thầy giáo tận...

31.03.2024 | 15:57 PM