Thứ 7, 18/05/2024, 07:37[GMT+7]

Kiến Xương: Ô nhiễm từ những bãi rác giáp ranh

Mặc dù các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường song ở Kiến Xương vẫn còn tình trạng ô nhiễm từ những bãi rác...

09.08.2023 | 09:40 AM