Thứ 5, 05/10/2023, 09:41[GMT+7]

Linh hoạt giải pháp, bảo đảm mục tiêu ở vụ đông năm 2022

Sản xuất vụ đông năm 2022 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều diện tích lúa mùa trỗ bông muộn ảnh...

30.09.2022 | 10:07 AM