Thứ 4, 21/02/2024, 12:24[GMT+7]

Lâm Đồng xử lý kỷ luật Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bảo Lộc

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức...

01.10.2022 | 10:32 AM