Thứ 3, 27/02/2024, 04:06[GMT+7]

Lãnh đạo các nước cam kết ủng hộ nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học

Các nhà lãnh đạo trên thế giới gia tăng cam kết hỗ trợ tài chính và bảo tồn để chống lại cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu khiến hơn 1 triệu loài...

21.09.2022 | 21:48 PM