Chủ nhật, 21/07/2024, 23:26[GMT+7]

Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh​

Ngày 17/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an,...

18.04.2024 | 12:55 PM

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị...

11.11.2023 | 08:34 AM

Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 93...

28.10.2023 | 15:04 PM

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý...

10.08.2022 | 09:14 AM