Thứ 2, 26/02/2024, 07:54[GMT+7]

Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

Xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam...

31.01.2024 | 08:57 AM

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến...

27.01.2024 | 09:39 AM

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực,...

22.01.2024 | 09:04 AM

Tâm lý bất mãn - trạng thái nguy hiểm dễ bị kẻ xấu lợi dụng

Trong cơ quan, đơn vị, cũng như xã hội thường có những người bất đắc chí, không được toại nguyện theo nhu cầu bản thân, từ đó sinh ra trạng thái buồn...

15.01.2024 | 09:28 AM

Thanh niên Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, những năm qua, thanh niên Quân đội đã ra sức rèn luyện, phấn đấu, giữ vững và phát huy phẩm chất...

09.01.2024 | 08:44 AM

Sự thật về “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2023”

Cứ vào dịp cuối năm, một số tổ chức ở nước ngoài lại tổ chức bình chọn, trao “Giải thưởng nhân quyền”. Vậy mục đích hoạt động này là gì, động cơ của chúng...

06.01.2024 | 08:57 AM

Vạch trần luận điệu xuyên tạc sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động gia tăng nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, trong đó có nội...

03.01.2024 | 10:18 AM

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của...

26.12.2023 | 09:25 AM

Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam

Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam - một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà...

19.12.2023 | 15:12 PM

Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

Thời gian gần đây, bám vào một số sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) gây ồn ào trên không gian mạng, nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng...

14.12.2023 | 09:54 AM

Bức tường thành vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Làm thế nào để đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những biểu hiện tiêu cực, độc hại xâm nhập vào cơ...

06.12.2023 | 09:55 AM

Tiền Hải: Diễn tập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Chiều ngày 29/11, Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức diễn tập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng năm 2023.

29.11.2023 | 17:26 PM

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó...

24.11.2023 | 17:37 PM

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần...

23.11.2023 | 08:34 AM