Thứ 4, 08/02/2023, 17:14[GMT+7]

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân...

01.02.2023 | 16:03 PM

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, vấn đề kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là quá trình phát triển nhận thức lý luận...

06.01.2023 | 09:56 AM

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên môi trường mạng là một...

13.12.2022 | 09:42 AM

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan cấp chiến lược

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ quan cấp chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 12/7/2021, Ban...

04.12.2022 | 09:13 AM

Kiên quyết đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc tự do internet ở Việt Nam

Từ khi thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bảo đảm mọi điều kiện cho sự phát triển toàn diện của người...

27.11.2022 | 08:54 AM

Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản

Thời gian qua, các đối tượng chống phá cực đoan, phản động, thiếu thiện chí đã coi xuất bản là một “mặt trận chiến lược” để tấn công bằng nhiều phương...

25.11.2022 | 08:53 AM

Hội thảo báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 17/11, tại thành phố Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

17.11.2022 | 18:44 PM

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều...

13.11.2022 | 07:48 AM

Tăng cường nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao; phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư...

04.11.2022 | 15:03 PM

Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 28/10, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ...

29.10.2022 | 08:47 AM

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù...

28.10.2022 | 08:41 AM

Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thành công của Cuộc thi để tin...

24.10.2022 | 10:02 AM

Lan tỏa rộng khắp Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: 1.108 bài dự thi đều có chất lượng, chứa đựng tình cảm sâu sắc, tâm huyết, trí...

22.10.2022 | 11:31 AM

Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine

Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga - Ukraine là rất khách quan và rõ ràng, đó là: Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi...

21.10.2022 | 08:25 AM

Việt Nam - đại diện xứng đáng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là lời khẳng định đanh thép, đập tan các luận điệu...

16.10.2022 | 14:49 PM