Thứ 7, 20/07/2024, 20:38[GMT+7]

Thông cáo báo chí số 16 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 6/6/2024, buổi sáng bắt đầu từ 11 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết...

06.06.2024 | 17:40 PM

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc...

06.06.2024 | 17:05 PM