Thứ 4, 31/05/2023, 01:19[GMT+7]

Giáo sư gốc Việt được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ

GS Nguyễn Thục Quyên cùng hơn 120 nhà khoa học thế giới trở thành viện sĩ nhờ những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực và đóng góp cho giáo dục.

22.02.2023 | 14:03 PM