Thứ 5, 08/06/2023, 11:39[GMT+7]

Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày...

02.03.2023 | 06:48 AM

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú kể từ ngày 1/1/2023

Ngày 13/1/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021. Tại khoản 3, Điều 38 quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ...

02.01.2023 | 20:49 PM