Thứ 5, 23/05/2024, 06:49[GMT+7]

Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số Việt Nam

Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần 2 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để thay thế cho danh mục công bố lần 1, có 4 nền tảng được bổ sung...

19.02.2024 | 16:54 PM