Thứ 5, 23/03/2023, 20:54[GMT+7]

Bộ GT-VT: Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông cần hình thành nền tảng tổng thể số để giải quyết bài toán về an toàn toàn giao thông đồng thời các cơ quan đơn vị có những đóng...

27.12.2022 | 14:43 PM