Thứ 3, 27/02/2024, 02:58[GMT+7]

Bộ Thương mại Mỹ thông báo thành lập Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo

Bộ Thương mại Mỹ thành lập Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo (USAISI) để dẫn dắt các nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy đảm bảo an toàn và sự tin cậy...

02.11.2023 | 14:48 PM