Thứ 7, 25/03/2023, 11:39[GMT+7]

Sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí về chuyển đổi số trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang chuẩn bị ban hành bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục và hoàn thiện các tiêu...

21.02.2023 | 15:51 PM

Tuyên Quang ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên...

08.10.2022 | 18:01 PM

Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng

Chiều ngày 26/5, tại thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban tổ chức 248) phối hợp với Bộ...

26.05.2022 | 19:20 PM

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc...

09.03.2022 | 11:44 AM

Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04...

17.07.2021 | 15:47 PM

Đang rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 2021-2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời cử tri các tỉnh: Hà Tĩnh, Yên Bái về đề nghị sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông...

21.06.2021 | 16:09 PM

Họp nghe báo cáo dự thảo quy định bộ tiêu chí kiểm soát an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 7/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp...

07.05.2020 | 19:17 PM