Chủ nhật, 14/07/2024, 11:14[GMT+7]

Bộ trưởng Nội vụ: Nguồn nhân lực ngành lưu trữ sẽ theo phương châm “ít nhưng tinh thông”

Về nguồn nhân lực cho lưu trữ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vẫn phải thực hiện theo quy định của Chính phủ, nhưng sẽ theo phương châm “ít nhưng...

24.05.2024 | 17:45 PM

Bộ trưởng Nội vụ: Quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 về lương nhà giáo khi thực hiện cải cách tiền lương

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thời gian tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ quán triệt tinh thần Nghị quyết...

07.11.2023 | 14:30 PM