Thứ 4, 31/05/2023, 08:26[GMT+7]

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Ngày 1/3/2023, Bộ Y tế đánh giá cúm gia cầm H5N1 có nguy cơ rất lớn xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người. Đặc biệt trong bối cảnh Campuchia đã...

02.03.2023 | 09:42 AM