Thứ 3, 26/09/2023, 20:20[GMT+7]

Bứt phá năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Ðể tiếp tục phát huy vai trò chủ lực phát triển kinh tế và trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp cần coi hoạt động quản lý năng suất là...

10.07.2022 | 15:26 PM