Thứ 6, 23/02/2024, 19:46[GMT+7]

Lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số từ 22/10/2023

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện...

24.10.2023 | 09:52 AM