Thứ 2, 22/07/2024, 20:32[GMT+7]

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng ngày 22/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

22.05.2019 | 15:27 PM