Thứ 6, 23/02/2024, 21:49[GMT+7]

Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Tham gia Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) từ năm 1982, hơn 40 năm qua bằng những việc làm cụ thể Việt Nam đã thể hiện...

17.11.2023 | 09:31 AM

Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga

Hơn 100 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng xuyên tạc, hòng phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng...

09.11.2023 | 09:22 AM

Phát huy năng lực cán bộ tuyên giáo, giảng viên chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ...

05.11.2022 | 10:28 AM

Minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho 2.434 phạm nhân đã cải tạo tốt, nhân dịp Quốc khánh 2/9/2022 một lần nữa khẳng định chính sách...

11.09.2022 | 08:07 AM

Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại miền Trung- Tây Nguyên, nhiều năm qua Học viện Chính trị khu vực...

23.08.2022 | 08:56 AM

Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII kết thúc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội...

01.06.2022 | 08:28 AM

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới

Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến...

04.04.2022 | 07:59 AM