Thứ 4, 29/03/2023, 23:33[GMT+7]

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai và Thanh Hóa

Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán...

16.12.2022 | 16:36 PM