Thứ 5, 23/03/2023, 21:51[GMT+7]

Nhân văn, nhân đạo trong xử lý cán bộ vi phạm pháp luật

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định các vụ án đã được xử lý nghiêm nhưng cũng rất nhân văn, nhân đạo nhằm củng cố, tăng thêm niềm tin của...

04.12.2022 | 05:19 AM