Thứ 6, 24/05/2024, 14:53[GMT+7]

Máy bay có thể gập thành xe 3 bánh

Phương tiện Switchblade có thể đạt tốc độ 200 km/h dưới dạng xe 3 bánh trên đường và 322 km/h khi bay trên không.

15.02.2024 | 14:29 PM