Thứ 7, 25/03/2023, 12:26[GMT+7]

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh: Tổ chức “Tết sum vầy - xuân gắn kết” cho công nhân lao động

Sáng ngày 31/12, tại Công TNHH May Hualida (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức...

31.12.2022 | 19:06 PM