Thứ 3, 23/07/2024, 21:55[GMT+7]

Gian nan công cuộc tái thiết Ukraine

Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Amy Pope vừa kết thúc chuyến thăm năm ngày tới Ukraine với lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc gia Đông Âu. Tái...

06.05.2024 | 10:24 AM

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào cho công cuộc phát triển đất nước

Tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về nhân lực, vật lực và chất xám còn rất lớn, có thể coi là ngoại lực và cũng là nội lực thúc đẩy sự...

30.04.2024 | 17:25 PM

EU với công cuộc chuyển đổi xanh

Kết luận của Viện Rousseau trong nghiên cứu do các nhà lập pháp ủng hộ môi trường của Nghị viện châu Âu (EP) bảo trợ công bố cho biết, Liên minh châu Âu...

17.02.2024 | 19:56 PM

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới ở Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách...

30.07.2019 | 10:03 AM