Thứ 3, 27/02/2024, 04:24[GMT+7]

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, ngày 28/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...

29.11.2023 | 08:33 AM

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều thuộc đối tượng động viên công nghiệp

Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp mở rộng phạm vi đối tượng động viên công nghiệp gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành...

08.11.2023 | 19:33 PM