Thứ 3, 16/07/2024, 09:01[GMT+7]

46 công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty may...

20.06.2022 | 08:07 AM