Thứ 5, 23/05/2024, 06:09[GMT+7]

Đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Ngày 9/5, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân...

10.05.2024 | 08:45 AM

Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Quy định số...

05.05.2024 | 15:05 PM

Nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của...

23.04.2024 | 08:35 AM

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư

Sáng ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư.

15.04.2024 | 11:25 AM

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác cán bộ

Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng,...

04.04.2024 | 10:11 AM

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Ngày 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban...

28.03.2024 | 10:03 AM

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công...

20.03.2024 | 19:25 PM

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày 24/1, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị,...

25.01.2024 | 09:23 AM

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 28/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thu Hương, Trưởng...

28.11.2023 | 10:10 AM

Không thể xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta

Phân tích rõ hơn tại sao công tác cán bộ của Đảng được coi trọng; việc Đảng ta kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại...

27.11.2023 | 09:43 AM

Chủ động kế hoạch nâng cao chất lượng công tác cán bộ khoa học

Ngày 31/10, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

01.11.2023 | 10:04 AM

Làm rõ trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của...

03.08.2023 | 08:29 AM

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114-QĐ/TW). Vào thời...

02.08.2023 | 08:23 AM

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 6/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung...

06.07.2023 | 15:38 PM

Hà Giang triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ...

01.06.2023 | 08:35 AM